Về chúng tôi

Make Financial Service more Reasonable,
more Fun, and more Flexible

Công ty TNHH GMO-Z.com Financial System VN (viết tắt là GMO-Z.com FS VN Co.,Ltd) là công ty có vốn 100% của tập đoàn GMO Financial Holdings, Inc. (được niêm yết trên tiêu chuẩn Giao dịch Chứng khoán Tokyo) là công ty chuyên vận hành hoạt động kinh doanh, giao dịch chứng khoán, FX (giao dịch tiền tệ forex), tiền điện tử, NFT, dịch vụ văn phòng ảo, v.v

GMO-Z.com FS VN Co.,Ltd được thành lập tại Việt Nam nhằm thúc đẩy, phát triển hệ thống kinh doanh của tập đoàn GMO Financial Holdings, Inc. một cách nhanh chóng. Với tinh thần đồng đội cao, ý tưởng và công nghệ vượt trội, chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
Mobile Developer (Tiếng Nhật N1~N4) Development 1,0003,000 USD Văn phòng Hà Nội
Web Developer (Tiếng Nhật N1~N4) Development 1,0003,000 USD Văn phòng Hà Nội
Technical Leader (Tiếng Nhật N1/N2) Development 2,0003,000 USD Văn phòng Hà Nội